function check(){ com棋牌送金name=document.getElementById("com棋牌送金name"); title=document.getElementById("title"); rename=document.getElementById("rename"); email=document.getElementById("email"); safecode=document.getElementById("safecode"); if (com棋牌送金name.value==""){ alert("单位名称不能为空") com棋牌送金name.focus() return false } if (rename.value==""){ alert("姓名不能为空") rename.focus() return false } if (email.value==""){ alert("电子邮箱不能为空") email.focus() return false } if (title.value==""){ alert("标题不能为空") title.focus() return false } if (safecode.value==""){ alert("验证码不能为空") safecode.focus() return false } }
<棋牌送金>简体中文| English | 加入收藏
企业新闻
var s棋牌送金eed=25; //数字越大速度越慢 var demo=document.getElementById("demo"); var demo1=document.getElementById("demo1"); var demo2=document.getElementById("demo2"); demo2.innerHTML=demo1.innerHTML; function Marquee8(){ if(demo2.offsetWidth-demo.scrollLeft<=0) demo.scrollLeft-=demo1.offsetWidth else{ demo.scrollLeft++; } } var MyMar=setInterval(Marquee8,s棋牌送金eed); demo.onmouseover=function() {clearInterval(MyMar)}; demo.onmouseout=function() {MyMar=setInterval(Marquee8,s棋牌送金eed)};

意见与建议

基本资料
单位名称: * 姓  名: *
电  话: 电子邮箱: *
客户意见
反馈主题: *
反馈问题分类: 售后服务 产品销售 市场推广 建议与投诉 其他
反馈信息:
验 证 码:
 
版权所有:棋牌送体验金 粤ICP备:0903729*号